top of page

Altra Dagcentrum schoolgaande jeugd  Amstelveen

In een dagcentrum voor schoolgaande jeugd krijgen kinderen na schooltijd de rust en de begeleiding die zij in de thuissituatie niet of onvoldoende krijgen. Er wordt gerecreëerd, huiswerk gemaakt en gegeten. Hierna gaan de kinderen weer naar huis. Een mooi ouderwets dorpsschooltje is voor dit doel getransformeerd. De uitbouw van het pand creëert van het oude schoolplein  een voor de kinderen toegankelijke patio. De groepsruimtes zijn per twee geschakeld aan een brede hal waar de kinderen zich kunnen uitleven. Het gebouw is in partities te verdelen middels schuifdeuren. Zo kunnen de verschillende leeftijdsgroepen van elkaar gescheiden worden gehouden op specifieke momenten van de dag. De ondersteunende kantoren en keuken zijn in de oudbouw gesitueerd. 

bottom of page