top of page

dit is de AOB pagina 

 

BOS ALKEMADE architecten voor de AOb, de Algemene Onderwijs Bond, het eerste Hybride kantoor ontwikkelt. Een kantoortype dat elke werkmethodiek en elke wijze van inrichten in zich verenigt. Er zijn vaste werkplekken, flex werkplekken, concentratie werkplekken, agile ruimten, vergader- en ontmoetingsruimten, scrumruimten etc. in een zeer grote variëteit. Een concept dat nu afdeling gericht is maar dat later desgewenst op kan schuiven richting flexen of agile. Niet een opgelegd systeem maar een werkplekomgeving die faciliteert naargelang de behoefte. Nu en in de toekomst.

Algemene Onderwijsbond Utrecht

bottom of page