top of page

KDV Verpleeghuis Houtwijk  Den Haag

Het beschikbare oppervlak was zo gering en het terrein zo grillig van vorm dat het ontwerpen van dit kinderdagverblijf geen eenvoudige opgave was. Het zou voor de hand liggend zijn om  het gebouw vast te bouwen aan het verpleeghuis. Dit zou echter de eigen identiteit van het kinderdagverblijf niet ten goede zijn gekomen. Door het aan de rand van een waterloopje te plaatsen, werd het opgenomen als een landschappelijk element en wordt het architectonisch niet meer overvleugeld door het grote verpleeghuis.

bottom of page