top of page

KDV  Jaap Eden  Den Haag

Op het recreatieterrein 'de Uithof' in Den Haag, mag na sloop van een scoutinggebouw een kinderdagverblijf gebouwd worden. Dit paviljoenachtig gebouw is midden in het groen gesitueerd. De groepsruimten met grote glasvlakken zijn hierop georiënteerd. De plattegrond is gedifferentieerd naar het spel van de kinderen. Er is een grote speelhal en kleine omsloten speelplekken voor het kleine spel. Lage luifels op de beide speelterreinen begeleiden het buitenspel.

bottom of page