top of page

Transformatie voormalig klooster in dagopvang  Den Haag 

Het gebouwde katholieke erfgoed van Nederland staat onder druk. Kloosters, parochiekerken, juvenaatgebouwen e.d. verliezen hun functie en daarmee hun betekenis voor de maatschappij. Voor de monumenten is er vaak redding, maar de 'mindere goden' worden afgebroken of onherkenbaar verbouwd waarbij veel verloren gaat. Het stond dan ook van meet af aan vast, dat we de karakterestieke structuur van dit klooster wilden behouden, en tevens wilde onderzoeken welke minimale ingrepen het gebouw zou moeten ondergaan om het geschikt te maken voor zijn nieuwe functie. Zo zijn van de voormalige slaapcellen kantoren gemaakt. In de tussenmuren is telkens een sparing opgenomen, hierdoor wordt op een prachtige manier de ritmiek van de bijna onafzienbare rij slaapcellen zichtbaar. Daarnaast zijn bestaande en nieuwe onderdelen naast elkaar geplaatst en verbonden door kleur. De nieuwe dak- en lichtstraten laten het interieur volstromen met natuurlijk licht.

bottom of page