top of page

KDV Leidschenveen huiskamer model

Traditioneel.

        Van oudsher is een kinderdagverblijf opgezet met kindgroepen die ieder min of meer zelfvoorzienend zijn. Elk met een eigen slaapkamer, eigen sanitair, eigen speelgoed e.d. Het kinderdagverblijf 'de blauwe Kinkajou' van SKON Kinderopvang in de Haagse uitbreiding locatie Leidschenveen, is radicaal anders van opzet.

 

Het huiskamermodel.

             Hier wordt in het door BOS ALKEMADE architecten ontwikkelde huiskamermodel uitgegaan van de gedachte dat door die individuele opzet van stamgroepen veel ruimte verloren gaat. Er gaan vierkante meters verloren door inefficiënte kastruimte, loopzone’s, meer sanitair, externe gangruimte e.d. Al deze vierkante meters komen dus niet ten goede aan het kind. Deze nadelen worden door het concept  opgelost door stamgroepruimtes vorm te geven als kleine huiskamers, waarin alleen die activiteiten plaatsvinden die een kleine intieme ruimte verlangen. Te denken valt aan gezamenlijk eten of de dagopening, maar ook de kleine persoonlijke activiteiten als het vieren van een verjaardag van een kind of gezamenlijk een boekje lezen. De overige (spel)activiteiten kunnen samen met de andere groepen plaatsvinden. Hierdoor worden de stamgroepruimtes  dus kleiner en intiemer ten gunste van een grote gezamenlijke speelruimte, waarbij de huiskamers hier elk 20 m2 groot zijn. Door deze opzet neemt de oppervlakte aan speel vierkante meters per kind toe van 3,5 m2 naar 5 m2 bij gelijkblijvende gebouw grootte!

bottom of page