Transformatie lagere school in kantoor voor Maatschappelijk Werk   Scheveningen